Skup się na prowadzeniu biznesu a księgowość przekaż nam

O nas

Biuro Rachunkowo-Księgowe Krzysztof Władysław Bulak zaprasza do współpracy wszystkie zainteresowane podmioty w zakresie świadczonych usług. Biuro rozpoczęło świadczenie usług w dniu 01 lipca 1998 roku. Oferuje kompleksowe usługi księgowe dla małych i średnich podmiotów gospodarczych. Jest firmą rodzinną. Celem nadrzędnym pracy Biura jest wspieranie działań biznesowych naszych Klientów poprzez nie tylko rzetelne wyliczanie zobowiązań podatkowych i z zakresu ubezpieczeń społecznych a także poprzez dostarczanie informacji i analiz ekonomicznych niezbędnych przy podejmowaniu decyzji gospodarczych.

Właściciel Biura jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych UMK w Toruniu. Ukończył studia podyplomowe z zakresu m.in. zarządzania, rachunkowości , prawa bankowego oraz szkolenia zawodowe w Stowarzyszeniu Księgowych . Posiada certyfikat Ministra Finansów na prowadzenie ksiąg rachunkowych a działalność Biura objęta jest ubezpieczeniem OC w pełnym zakresie. Ponosimy pełną odpowiedzialność za prawidłowość prowadzonych ksiąg i rozliczeń klientów przed urzędami skarbowymi i ZUS.

Biuro prowadzi ewidencje księgowe przy zastosowaniu różnorodnego oprogramowania księgowego dostosowanego do specyfiki danego klienta- SKP, Buchalter,Rewizor GT. Korzystamy również z oprogramowania "Płatnik" służącego do elektronicznego przekazu dokumentów do ZUS. Charakteryzujemy się rzetelną i fachową obsługą a indywidualne podejście do potrzeb i problemów każdego Klienta jest naszą nadrzędną dewizą w bieżącej współpracy.

Zakres oferowanych usług

Biuro Rachunkowo-Księgowe Krzysztof Władysław Bulak oferuje usługi z zakresu:

 • rozliczeń podatkowych właścicieli firm z urzędami skarbowymi w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz w formie podatkowej księgi przychodów /zasady ogólne lub podatek liniowy/.
 • rozliczeń podatku VAT
 • prowadzenie ewidencji wymaganych przepisami podatkowymi - w tym ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ewidencji wyposażenia, ewidencji VAT etc.
 • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych klientów
 • prowadzenie obsługi kadrowo-płacowej pracowników a w jej ramach m. in. naliczanie wynagrodzeń - umowy o pracę , umowy zlecenia , umowy o dzieło - płace brutto, netto, ZUS, podatek dochodowy PIT, sporządzanie PIT11, PIT 4R, karty wynagrodzeń Prowadzenie dokumentacji kadrowej- teczki osobowe . Pomoc w prowadzonej ewidencji czasu pracy pracowników. Deklaracje rozliczeniowe ZUS- zgłaszanie i wyrejestrowywanie osób podlegających ubezpieczeniom społecznym oraz członków ich rodzin
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych podmiotów zobowiązanych przepisami prawa do ich prowadzenia a w ich ramach dokonywanie obsługi kadrowo-płacowej, rozliczeń podatkowych oraz analiz ekonomicznych.
 • w przypadku zatrudniania przez klientów własnych pracowników księgowości - sprawowanie nadzoru merytorycznego nad systemem księgowym firmy wyprowadzanie zaległości i kontrola poprawności wcześniejszych zapisów
 • możliwość odbioru dokumentów księgowych z siedziby klienta
 • szczegółowy zakres świadczonych usług zawarty jest w podpisanej z klientem umowie
 • dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą, którzy podpiszą z nami umowę o świadczenie usług księgowych - pomoc w wyborze formy prawnej działalności oraz formy opodatkowania, pomoc w wypełnieniu dokumentów rejestracyjnych.

Cennik usług rachunkowo-księgowych

Ze względu na różnorodną specyfikę prowadzonych działalności gospodarczych, ceny naszych usług są ustalane indywidualnie dla każdego Klienta. Ceny są uzależnione od:

 • rodzaju ewidencji księgowych
 • formy prawnej prowadzonej działalności
 • liczby zatrudnionych pracowników
 • ilości dokumentów

Formularz wyceny usług księgowych:

Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej:

Forma prowadzonej działalności gospodarczej:
Forma rozliczania działalności gospodarczej:

Podatnik VAT:
Biuro Rachunkowo-Księgowe

Krzysztof Władysław Bulak

tel. kom. 601 444 570
tel. / fax 56 660 28 69
email: biuro@ksiegowy-torun.pl

87-100 Toruń
ul. Grudziądzka 132 pokój 112 /w godzinach 7.00-14.00/
ul. Chabrowa 24C/28 /w godzinach 16.00-18.00/
Pracujemy od poniedziałku do piątku.